1 czerwca 2021

1 czerwca 2021

Ci przyszli i rzekli do Niego: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz.
Mk 12, 13-17

Faryzeusze byli przewrotni. Mówili coś zupełnie innego od tego co naprawdę myśleli. Przyszli pochwycić Jezusa na tym co mówi, a zaczynają rozmowę od tanich pochlebstw. On jednak nie dał się zwieść i odpowiedział im tak, że nie mogli Mu niczego zarzucić.

Spotykamy takich ludzi, którzy mówią nam czułe słówka, a za plecami wbijają nóż w plecy. Chwalą, aby zaraz wyśmiać i skrytykować. Należy uważać, gdy ludzie ciągle nas chwalą i klepią po ramieniu. Lepiej mieć zdrowy dystans do tego typu „słownych oklasków”.

Jezus pokazuje, jak trzeba zachować się wobec przewrotności drugiego człowieka. Nie można poddać się emocjom, lecz zachować do końca zimną krew i spokojnie przedstawić swoje stanowisko.

„Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom”.
Łk 6,26

#PrzestrzeńDucha