1 listopada 2021

1 listopada 2021

(…) << Błogosławieni ubodzy w duchu,

albowiem do nich należy

królestwo niebieskie. (…)

(Mt 5, 1-12a)