1 października 2021

1 października 2021

(…) lecz kto Mną gardzi,

gardzi Tym, który mnie posłał. (…)

(Łk 10, 13-16)