10 listopada 2021

10 listopada 2021

(…) << Czyż nie dziesięciu zostało

oczyszczonych?

Gdzie jest dziewięciu? (…)

(Łk 17, 11-19)