10 lutego 2021

10 lutego 2021

Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota (…)
Mk 7, 14-23

Ewagriusz z Pontu stwierdził „poznanie siebie jest początkiem zbawienia”. Jezus pokazuje, jak bardzo ważne jest badanie własnego wnętrza, w którym oprócz wzniosłych pragnień mogą kryć się również złe skłonności.

Można w nieskończoność oskarżać świat, że jest zły i bombarduje nas pokusami. Jednak, gdy serce będzie uporządkowane, to zewnętrzne bodźce nie będą nami rządziły. Chrześcijanin nie boi się świata, ponieważ wszędzie widzi szansę do głoszenia Ewangelii.

Jezus nie stawia granic gdzie mamy iść, ale mówi „idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…)” Mt 28, 19

#PrzestrzeńDucha