10 stycznia 2022

10 stycznia 2022

(…) <<Czas się wypełnił i bliskie jest

królestwo Boże.

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!>>

(Mk 1, 14-20)