10 września 2021

10 września 2021

(…) Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

Czy nie wpadną w dół obydwaj?

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy

dopiero w pełni wykształcony,  będzie jak jego nauczyciel (…)

(Łk 6, 39-42)