11 czerwca 2021

11 czerwca 2021

Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
J 19, 31-37

Jezus oddał nam wszystko. Po śmierci pozwolił, aby otworzono Jego serce. To bardzo wymowny gest. Bóg z przebitym, złamanym sercem oddaje się w ręce człowieka.

Krew symbolizuje życie, które nigdy się nie skończy. Dzięki sakramentom, możemy żyć wiecznością już teraz. Gdy je przyjmujemy, spotykamy się z tym samym Jezusem, który oddał życie na krzyżu.

Z Serca Jezusa wypłynęła także woda. Jezus nazwał Ducha Świętego żywą wodą. On jest obecny w każdym sakramencie. Duch Święty ożywia każdego, który przyjmuje sakramenty z prostotą i ufnością.

Jeśli przyjmowanie sakramentów stało się dla Ciebie rutyną, wołaj do Jezusa, aby dał Ci moc Ducha Świętego, który rozpali na nowo Twoje serce…

#PrzestrzeńDucha