11 kwietnia 2021

11 kwietnia 2021

Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce.
J 20, 19-31

Tomasz nie rozpoznaje Pana po Jego głosie, wyglądzie twarzy czy ubiorze. Wiara w Mistrza wróciła, gdy zobaczył rany Zmartwychwstałego. Jezus postanowił pokonać materie, czyli wejść mimo drzwi zamkniętych, aby rozwiać wątpliwości swojego ucznia.

Rany Jezusa są największym dowodem miłości Boga do człowieka. W tych ranach zostało zapisane imię każdego z nas, abyśmy nigdy nie zwątpili, że Bóg chrześcijan jest Bogiem miłosierdzia.

Też masz swoje rany, prawda? Niektóre może już się zagoiły, a inne jeszcze krwawią. Przeszłość odzywa się raz na jakiś czas i zadaje ból. Pozwól Jezusowi dotknąć poranionych miejsc Twego serca. On zna smak cierpienia i dźwignie Cię, gdy zabraknie sił.

„Lecz On się obarczył naszym cierpieniem,
On dźwigał nasze boleści(…) Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy. Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie”.
Iz 53, 4-5

#PrzestrzeńDucha