11 lipca 2021

11 lipca 2021

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch.
Mk 6, 7-13

Apostołowie nie posiadali niczego, a mieli wszystko. Oto tajemnica Wszechmocy, który wybiera słabych ludzi, aby budować Królestwo Boże na ziemi.

Niestety dzisiaj co raz częściej słyszymy, że ludzie Kościoła zawodzą. W minionych dniach kolejni biskupi zostali ukarani przez Stolicę Apostolską za swoje zaniedbania.

Dużo narzekamy i mówimy o Kościele, ale mało modlimy się za Kościół. Dzisiaj gdy w liturgii czytamy Ewangelię o rozesłaniu uczniów, pomódlmy się za Kościół modlitwą, której autorem jest emerytowany papież Benedykt XVI.

Panie, tak często Twój Kościół przypomina tonącą łódź,
łódź, która nabiera wody ze wszystkich stron.
Także na Twoim polu widzimy więcej kąkolu niż zboża.
Przeraża nas brud na szacie i obliczu Twego Kościoła.
Ale to my sami je zbrukaliśmy!
To my zdradzamy Cię za każdym razem,
po wszystkich wielkich słowach i szumnych gestach.
Zmiłuj się nad Twoim Kościołem:
także w nim Adam ciągle na nowo upada.
Naszym upadkiem powalamy Cię na ziemię.
A szatan śmieje się szyderczo z nadzieją,
że nie zdołasz podnieść się więcej z tego upadku.
Liczy, że powalony upadkiem Twego Kościoła,
będziesz leżał na ziemi, pokonany.
Ty jednak podniesiesz się.
Podniosłeś się, zmartwychwstałeś i możesz podźwignąć także nas.
Zbawiaj i uświęcaj Twój Kościół.
Zbawiaj i uświęcaj nas wszystkich. Amen.

#PrzestrzeńDucha