11 listopada 2021

11 listopada 2021

(…) ,,Oto tu jest” albo: ,,Tam”.

Oto bowiem królestwo Boże

pośród was jest>>. (…)

(Łk 17, 20-25)