11 października 2021

11 października 2021

(…) ponieważ oni dzięki nawoływaniu

Jonasza się nawrócili,

a oto tu jest coś więcej niż Jonasz>>.

(Łk 11, 29-32)