11 stycznia 2021

11 stycznia 2021

Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»
Mk 1, 14-20

Czas i wszelkie obietnice Boga już dawno zostały wypełnione. Niestety w ferworze codziennych zajęć łatwo zapomnieć, że Królestwo Boże jest bliskie. Namiętności i bycie na czasie mocno absorbują.

Jezus nie mówi, że ono będzie bliskie, ale już jest. Tu i teraz. Pokusa odnoszenia tych słów do końca czasów jest w nas wciąż silna. Może dlatego, że łatwiej jest czekać w nieskończoność, niż podjąć trud wypatrywania Bożej bliskości każdego dnia.

Nawrócenie, do którego zaprasza nas dzisiaj Jezus nie przerasta naszych sił. „Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim” (Rz 8, 10). Nawrócić się nie oznacza od razu wyboru pokutnego stylu życia…

Jeżeli Królestwo jest bliskie, a Jezus przechodzi przez moją „Galileę szarych obowiązków”, to nawrócenie polega na dostrzeżeniu Jego obecności. Reszta przyjdzie sama. Wyrzeczenia też. Kto kocha i odczuwa bliskość kochanej osoby, potrafi zrezygnować z wielu spraw, aby tej miłości nigdy nie stracić.

#PrzestrzeńDucha