11 stycznia 2022

11 stycznia 2022

(…) <<Czego chcesz od nas,

Jezusie Nazarejczyku?

Przyszedłeś nas zgubić.

Wiem, kto jesteś: Święty Boga>>. (…)

(Mk 1, 21-28)