12 maja 2021

12 maja 2021

Jezus powiedział do swoich uczniów „Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie”.
J 6, 12-15

Życie duchowe jest przygodą opartą na cierpliwości. Tomáš Halík SJ napisał książkę, w której pisze, że wiara to „cierpliwość wobec Boga”. W świetle słów Jezusa słowa te nabierają na znaczeniu. Uczniowie chcieliby wiele usłyszeć od swego Mistrza, ale On widzi ich duchowy wzrost inaczej, więc odkłada przekazanie pewnej wiedzy w czasie.

Szybko możemy być obsłużeni w supermarkecie, ale pośpiech w sprawach duchowych jest bardzo zgubny. Wielu zapalonych neofitów, którzy myśleli, że zbawią świat, po jakimś czasie ostygło wewnętrznie i powróciło to starego stylu życia.

Ufność wyraża się w tym, że nie narzucam swoich planów Bogu, lecz cierpliwe czekam na realizację Jego planu.