12 marca 2021

12 marca 2021

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”.
Mk 12, 28b-34

Zasadniczo skupiamy się w tym przykazaniu na słowie „miłuj. I słusznie. Jednak pierwszym nakazem Jahwe jest „Słuchaj Izraelu”. Dlaczego o tym zapominamy? Może prościej jest miłować niż słuchać… A może jedno nie istnieje bez drugiego…

Z tego przykazania wynika istotny wniosek. Jeżeli Bóg nakazuje, aby Go słuchać, to nie jest On niemy, ale mówi. Słuchanie Bożego głosu wymaga od nas dużej wrażliwości serca.

Twoje życie jest jedną wielką symfonią Bożego głosu. Gdy otworzysz Biblię, przekonasz się, że ten głos brzmi od wieków i jest wciąż żywy.

#PrzestrzeńDucha