12 września 2021

12 września 2021

To jest prawdziwa przyjaźń:

osłaniać innych nawet kosztem siebie.

/bł. kard. Stefan Wyszyński/