13 września 2021

13 września 2021

(…) Panie,

nie trudź się, bo nie jestem godzien,

abyś wszedł pod dach mój. (…)

(Łk 7, 1-10)