13 czerwca 2021

13 czerwca 2021

Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi.
Mk 4, 26-34

Kiedyś pewna kobieta obserwowała jak na ulicy rozdzielano bezdomnym odzież. I zastanawiała się jakby się czuła chodząc w ofiarowanych przez kogoś ubraniach czy butach. I nagle ją olśniło. Zrozumiała, że chrześcijaństwo to chodzenia w butach Jezusa. To chodzenie tam gdzie On by poszedł i robienie tego co On by chciał zrobić.

Chrześcijaństwo doskonale rozumiał papież Innocenty III. Na początku XIII wieku wizytował najstarszy benedyktyński klasztor w Subdiaco. Kiedy papież tam dotarł zobaczył klasztor w opłakanym stanie. Ze swojej wizytacji, która trwała kilkanaście dni sporządził bardzo dokładny protokół.

Jak się go czyta, człowiek może się załamać. Mnisi, którzy nie przestrzegają żadnych ze złożonych ślubów, nie wiedzą nic o ubóstwie, posłuszeństwie i ascezie. Nie prowadzą żadnych dzieł miłosierdzia. Nie wypełniają obowiązków, ponieważ wszystko czym mieli się zajmować oddali w dzierżawę, aby mieć z tego pieniądz.

Co by każdy człowiek zrobił na miejscu Papieża? Rozgonić towarzystwo! A Innocenty III obok bulli, w której opisał stan klasztoru, wystawił także drugą, a której ogłosił, że przyznaje mnichom sześć grzywien złota rocznie. Będą je dostawać od Stolicy Apostolskiej, żeby przestali myśleć, gdzie jeszcze zarobić, aby się utrzymać. Macie ode mnie złoto i zajmijcie się wreszcie tym, o co w waszym życiu chodzi.

Benedyktyni kazali wymalować tę bullę na ścianie z dużym portretem Inocentego III, aby nigdy nie zapomniano o geście Papieża. Tak oto został zreformowany klasztor.

Bóg jest dobry i z niewielkich, nawet czasami zepsutych ziaren jak klasztor w Subdiaco potrafi sprawić, że wyrośnie piękne drzewo chrześcijaństwa.

Królestwo Boże buduje się nie spektakularnymi działaniami, lecz drobnymi czynami miłości. Kilka kropel wody i w tajemnicy chrztu zostaliśmy dziećmi Bożymi. Trochę wina, wody, kawałek białego chleba i mamy Eucharystię. Prosty olej i otrzymujemy sakrament bierzmowania. Tylko trochę potrzebuje Bóg, aby dokonywać wielkich dzieł.

Czy pozwolisz, aby Twoje życie było ziarenkiem, które zacznie zmieniać świat?

#PrzestrzeńDucha