13 grudnia 2021

13 grudnia 2021

(…) Skąd pochodził chrzest Janowy:

z nieba czy od ludzi?>> (…)

(Mt 21, 23-27)