13 listopada 2021

13 listopada 2021

(…) A Bóg, czyż nie weźmie w obronę

swoich wybranych, którzy

dniem i nocą wołają do Niego (…)

(Łk 18, 1-8)