13 stycznia 2022

13 stycznia 2022

(…) A Jezus, zdjęty litością,

wyciągnął rękę, dotknął go…

(…)

(Mk 1, 40-45)