14 grudnia 2021

14 grudnia 2021

(…) ,,Nie chcę”.

Później jednak opamiętał się i poszedł.

(Mt 21, 28-32)