14 lutego 2021

14 lutego 2021

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ».

Trędowaci przeżywali podwójny ból: choroby i odrzucenia. Wykluczanie ich ze społeczeństwa przez Prawo było radykalne. Jezus, więc przywraca nie tylko zdrowie trędowatemu, ale przede wszystkim jego godność.

Dzisiaj nie brakuje postaw wykluczających ludzi. Nie dzieje się to wprost. Często z uśmiechem na twarzy izolujemy innych. Starotestamentalna mentalność pokutuje w sercach wielu współczesnych chrześcijan.

Nie potrafimy zrozumieć osób, którzy żyją i myślą inaczej niż my. Lubimy krzywdzące uproszczenia dotyczące osób homoseksualnych czy żyjących w związkach niesakramentalnych. Najbardziej przykre staje się użycie różnych tekstów Pisma Świętego do uwiarygodnienia własnych tez, co czyni ze Słowa Bożego broń niszczącą godność człowieka. Przepychanki tekstami Biblii stają się niestety coraz bardziej popularne wśród chrześcijan wypowiadających się w mediach społecznościowych.

Za każdym człowiekiem kryje się skomplikowana historia życia. Zna ją jedynie ta osoba i Bóg. Jeżeli kogoś usprawiedliwiam, wcale nie oznacza, że jestem lewakiem czy masonem. Nie chcę bawić się w oskarżyciela braci. Według Apokalipsy tak czyni dniem i nocą szatan. Wolę usprawiedliwiać grzeszników, ponieważ sam nim jestem.

Głęboko wierzę, że miłosierni są błogosławieni i w wieczności dostąpią miłosierdzia (Mt 5, 7).

#PrzestrzeńDucha