14 stycznia 2021

14 stycznia 2021

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony”.
Mk 1, 40-45

Dobrze jest poczuć się trędowatym. Bliscy Ciebie nie rozumieją, a wiele osób odrzuca. Nie chodzi o masochizm emocjonalny i szukanie na siłę takiego stanu. On przecież po prostu sam przychodzi…

Takie momenty obnażają nasze nierealne oczekiwania względem innych osób, ale też pokazują jak bardzo potrzebujemy Jezusa. Bóg przychodzi z łaską zrozumienia i pocieszenia, dotykając osamotnionego serca.

Po spotkaniu z Jezusem można wróć do ludzi, aby z Jego łaską być wśród nich znakiem nadziei.

#PrzestrzeńDucha