14 stycznia 2022

14 stycznia 2022

(…) <<Dziecko,

odpuszczone są twoje grzechy>>

(…)

(Mk 2, 1-12)