14 września 2021

14 września 2021

(…) Syna swego Jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął,

ale miał zycie wieczne. (…)

(J 3, 13-17)