15 czerwca 2021

15 czerwca 2021

Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski…
Mt 5, 43-48

Jezus mówi, że warunkiem doskonałości Jego uczniów jest miłość nieprzyjaciół. Często kojarzymy doskonałość chrześcijańska z mnogością pobożnych praktyk lub z bezgrzesznością.

One mogą (nie muszą) utwierdzić naszą pychę, dlatego dla Jezusa to miłowanie jest wyznacznikiem doskonałości. Miłość zawsze odziera z pychy i uczy zdania się na Bożą pomoc, ponieważ bez niej trudno miłować wrogów.

Pomódl się dzisiaj za tych, którzy Cię skrzywdzili…

#PrzestrzeńDucha