15 grudnia 2021

15 grudnia 2021

(…) <<Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść,

czy też innego mamy oczekiwać?>> (…)

(Łk 7, 18b-23)