15 listopada 2021

15 listopada 2021

(…) Natychmiast przejrzał

i szedł za Nim, wielbiąc Boga. (…)

(Łk 18, 35-43)