15 maja 2021

15 maja 2021

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek prosilibyście Ojca, da wam w imię moje.J 16, 23b-28

Bóg był dobrze znany Izraelitom. Słyszeli o Nim bardzo dużo z opowiadań i poznawali Go przez Pisma. Historia Narodu Wybranego opowiada o Bogu ‒ wszechmocnym, straszliwym, potężnym i sprawiedliwym.

Gdy Jezus swoim życiem i nauczaniem przedstawia im Boga jako Ojca, powoli zaczyna otwierać ich serca na radość przebywania z kimś czułym. Oswaja z Jego bliskością, mówiąc: „proście o cokolwiek chcecie, aby radość wasza była pełna”.

Wierzysz w takiego Boga, który jest blisko i z czułością dobrego Ojca pochyla się nad Tobą? Czy może wciąż boisz się, że Bóg chce jedynie rozliczyć Cię z upadków?

Poproś Jezusa, aby pokazał Ci dzisiaj prawdziwe oblicze Ojca…

#PrzestrzeńDucha