15 stycznia 2022

15 stycznia 2022

(…) Nie przyszedłem,

aby powołać sprawiedliwych,

ale grzeszników>>.

(Mk 2, 13-17)