15 września 2021

15 września 2021

(…) <<Niewiasto, oto syn Twój>>

Następnie rzekł do ucznia:

<<Oto Matka twoja>>. (…)

(J 19, 25-27)