16 czerwca 2021

16 czerwca 2021

Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli; inaczej nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie.
Mt 6, 1-6. 16-18

Jezus przestrzega przed obłudą. Ma do tego prawo, ponieważ sam jest Prawdą i za prawdę oddał życie. Praktyki duchowe takie, jak: post, modlitwa i jałmużna nie powinny stawać się okazja do autopromocji, ale mają zbliżać nas do Boga.

Pomyśl, co motywuje Ciebie do modlitwy i uczynków miłosierdzia? Czy możesz powiedzieć, że jest to miłość do Boga? Czy może zdarza się, że Twoje działania są wykonywane na pokaz, aby przez nie zdobyć uznanie u ludzi.

Świat chce, abyś z każdego działania otrzymywał jakąś korzyść, a chrześcijaństwo uczy bezinteresowności.

#PrzestrzeńDucha