16 kwietnia 2021

16 kwietnia 2021

Szedł za Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. J 6, 1-15

Tłum ludzi ciągnie za Jezusem. Są zafascynowani Jego osobą, nauką i cudami. Lgną do Niego, ponieważ widzieli znaki, jakie czynił, więc pragną doświadczyć uzdrowienia ze swoich słabości.

Warto przypomnieć sobie te momenty, w których zbliżałem się do Jezusa, pełen entuzjazmu podziwiałem Jego osobą i całym sercem chciałem przy Nim trwać.

Jak dzisiaj wygląda moje kroczenie za Jezusem? Czy jest ono tak gorliwe, jak kiedyś? A tak w ogóle, dlaczego za Nim idę? Co każe mi uklęknąć do modlitwy, otworzyć Pismo Święte czy iść na Eucharystię? Takie pytania są istotne, aby odkrywać i oczyszczać wewnętrzną motywację trwania przy Jezusie.

„Odpowiedział Mu Szymon Piotr: «Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Święty Boga»”.
J 6, 68-69