16 listopada 2021

16 listopada 2021

(…) Albowiem Syn Człowieczy

przyszedł odszukać i zbawić to,

co zginęło.

(Łk 19, 1-10)