16 lutego 2021

16 lutego 2021

Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie, tak otępiałe są wasze umysły? Mając oczy, nie widzicie; mając uszy, nie słyszycie?
Mk 8, 14-21

Pocieszające jest, że nawet apostołowie, którzy widzieli, słuchali i żyli z Jezusem nie zawsze rozumieli co ich Mistrz miał na myśli. A On za każdym razem okazywał im wielką cierpliwość, starając się tłumaczyć sens głoszonej nauki.

Powinienem dopuścić do siebie myśl, że nie muszę wszystkiego wiedzieć i rozumieć. Mało tego, mogę nawet popełniać błędy. Boję się ludzi, którzy mają gotową odpowiedź na każde pytanie. Nie zostawiają przestrzeni na naukę i poszerzanie horyzontów.

Taka postawa zdaje się być szczególnie niebezpieczna wśród duchownych, którzy pragną znać się na wszystkim. Wypowiadają się na tematy związane z doradztwem rodzinnym, psychoterapią lub socjologią. Niestety często brakuje im elementarnej wiedzy, więc mogą wynikać z tego poważne nieporozumienia. Umiejętność współpracy ze specjalistami w różnych dziedzinach nauki świadczy o dojrzałości kapłana.

Postawa ucznia zakłada odwagę stawiania pytań i szukania odpowiedzi…

#PrzestrzeńDucha