16 maja 2021

16 maja 2021

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Mk 16, 15-20

Słowa o głoszeniu Ewangelii są ostatnimi, jakie Jezus wypowiedział na ziemi. Dużo mówimy o testamencie z Krzyża, ale zapomniany o testamencie Wniebowstąpienia.

Gdy ktoś rozstaje się z najbliższymi, wypowiada najważniejsze słowa w swoim życiu. Chce w nich przekazać najgłębsze pragnienia i myśli, które mu w tym momencie towarzyszą.

Zatem najważniejsze dla Jezusa jest, aby Jego Ewangelia nigdy nie przestała być głoszona i aby dotarła do każdego człowieka. Często słyszymy, że misją Kościoła jest sprawowanie sakramentów. Otóż pierwszą misją Kościoła jest głoszenie Słowa, ponieważ bez głoszenia ludzie nie będą przyjmować ani znać sakramentów.

Całym światem, do którego posyła Cię Jezus jest Twoje życie i najbliższe otoczenie. Rzuć na nie światło Ewangelii, a rozproszą się mroki codziennej szarości.