16 września 2021

16 września 2021

(…) Odpuszczone są jej liczne grzechy,

ponieważ bardzo umiłowała. (…)

(Łk 7, 36-50)