17 listopada 2021

17 listopada 2021

(…) ,,Zabierzcie mu minę i dajcie temu,

który ma dziesięć min”. (…)

(Łk 19, 11-28)