17 maja 2021

17 maja 2021

Ale Ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze Mną.
J 16, 29-33

Benedykt XVI powiedział słowa, które dodają otuchy, gdy zmagamy się z samotnością: „kto wierzy, ten nigdy nie jest sam”. Jezus doskonale wiedział, że w w najbardziej dramatycznych momentach będzie z Nim Ojciec. On był Jego siłą, gdy inni zawiedli.

Przeżywamy rożnego rodzaju samotność. Duchowni żyją samotnie z wyboru. Smierć małżonka powoduje stratę, która wprowadza w bolesną samotność. Najgorsza jest chyba samotność w związku, kiedy dwoje ludzi żyje nie razem, lecz obok siebie. Coś oddaliło ich od siebie tak bardzo, że czują się osamotnieni.

Wiara w takich momentach staje się tym, co podtrzymuje życie i chroni przed załamaniem. Wszyscy mogą nas opuścić, ale Bóg będzie trwał przy nas do końca.
#PrzestrzeńDucha