17 marca 2021

17 marca 2021

W odpowiedzi na to Jezus im mówił: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Syn nie może niczego czynić sam z siebie, jeśli nie widzi Ojca czyniącego. Albowiem to samo, co On czyni, podobnie i Syn czyni.
J 5, 17-30

Jezus mówi o tym, że naśladuje Ojca i przyznaje, że nie mógłby tego czynić, gdyby nie widział Jego czynów. Zastanawiamy się, jaki jest Bóg, a przecież On cały objawił się nam w Jezusie Chrystusie. Jeżeli odkrywamy głód ojcowskiej miłości, to życie Ewangelią pomoże nam go zaspokoić.

Pokora Jezusa zdumiewa. Przyznaje się, że wszystkiego nauczył się od Ojca. Nauka ta polegała na widzeniu czynów Ojca. My bardziej skupiamy się na mówieniu o Bogu, ono jest łatwiejsze od naśladowania dobroci Ojca. Świadectwo nie polega jedynie na opowiedzeniu historii swojego życia, w którym na pewnym etapie odkryliśmy żywego Boga. Takie świadectwa mówimy przeważnie we wspólnocie Kościoła. Czyny natomiast mogą wyjść poza mury świątyni.

Czy mogę dzisiaj powtórzyć za Jezusem „czynię wszystko co czyni mój Ojciec”.

#PrzestrzeńDucha