17 października 2021

17 października 2021

(…) Nie tak będzie między wami.

Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim,

niech będzie sługą waszym. (…)

(Mk 10, 35-45)