17 września 2021

17 września 2021

(…) i wiele innych, które im usługiwały,

udzielając im ze swego mienia. (…)

(Łk 8, 1-3)