18 grudnia 2021

18 grudnia 2021

(…)

… znalazła się brzemienną

za sprawą Ducha Świętego. (…)

(Mt 1, 18-24)