18 października 2021

18 października 2021

(…) Gdy do jakiego domu wejdziecie,

najpierw mówcie:

,,Pokój temu domowi!” (…)

(Łk 10, 1-9)