19 listopada 2019

19 listopada 2019

,,Mój dom będzie domem modlitwy”,

a wy uczyniliście go jaskinią zbójców>>.

(…)

(Łk 19, 45-48)