19 lutego 2021

19 lutego 2021

Uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?»
Mt 9, 14-15

Jezus nadaje nowy sens postu, łamiąc dotychczasowe stereotypy religijne. Nie wszystkim podoba się nowość, którą przynosi Mesjasz. Niektórzy wolą być twardo osadzeni w tradycji, która zapewnia im stabilność i święty spokój. Wszystko, co wychodzi poza te ramy budzi kontrowersje.

Dzisiaj bywa podobnie. Słyszymy głosy krytykujące Franciszka, ponieważ nadaje nowy kierunek Kościołowi. Ludzie uważający się za „bardziej wierzących” nawet od Papieża, potrafią zmieszać z błotem Ojca Świętego. Oczywiście czynią to w imię obrony prawdziwej tradycji. Bronić za pomocą niszczenia… Tak rozumiane chrześcijaństwo zawsze staje się fanatyzmem.

Jakich stereotypów trzymasz się kurczowo od lat? Myślałeś czasami jak możesz uwolnić się od nich? One są niebezpieczne, ponieważ mogą stać się bożkiem zasłaniającym żywego Boga. Pomyśl czy jesteś w stanie uwolnić się od nich, aby żyć pełnią wolności płynącą z Ewangelii.

#PrzestrzeńDucha