19 października 2021

19 października 2021

(…) Szczęśliwi owi słudzy,

których pan zastanie czuwających,

gdy nadejdzie. (…)

(Łk 12, 35-38)