2 czerwca 2021

2 czerwca 2021

Przyszli do Jezusa saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i pytali Go (…)
Mk 12, 18-27

Można od razu skreślić saduceuszów, że nie wierzyli w zmartwychwstanie i zadając pytanie chcieli wystawić na próbę Jezusa. Jednego możemy im zazdrościć. Oni zastanawiali się nad wiecznością. Myśleli jak to będzie, gdy człowiek zetknie się ze śmiercią.

Poświęcamy mnóstwo czasu na wiele spraw, ale na myślenie o wieczności… Każdy sądzi, ze ten temat go nie dotyczy, bo przecież jeszcze nie czas. Czasami jednak warto pomyśleć o niebie, żeby ziemskie problemy nabrały właściwych proporcji.

#PrzestrzeńDucha